UPOZORNĚNÍ!!!!!!

  • Home
  • UPOZORNĚNÍ!!!!!!

POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!!

PO VYKONÁNÍ ODBORNÉ PRAXE NUTNO ODEVZDAT DOCHÁZKOVÝ LIST, HODNOCENÍ, SEMINÁRNÍ PRÁCI!!!

 2.A – HODNOCENÍ, DOCHÁZKU A SEMINÁRNÍ PRÁCI ODEVZDAT DO 28.04.2017 ZÁSTUPCI ŠKOLY

3.A a 1.A – HODNOCENÍ, DOCHÁZKU A SEMINÁRNÍ PRÁCI ODEVZDAT DO 31.05.2017 ZÁSTUPCI ŠKOLY