SPOLUPRACUJEME

MARCELA BŘEZINOVÁ

ZPĚVAČKA
Marcela Březinová je garantem hudební výchovy a zpěvu na naší škole

ING. LADISLAV ŠINCL

POSLANEC

Ladislav Šincl je český manažer a politik ČSSD, od roku 2006 poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Místopředseda rozpočtového výboru (RV PSP),  člen výboru ŽP (VŽP PSP), člen Rady SFŽP a Řídícího výboru OPŽP, člen stálé delegace MPU

MUDR. RADEK SUŠIL

SENÁTOR
Radek Sušil je český politik a lékař, od října 2008 senátor za obvod č. 75 – Karviná, od roku 2002 zastupitel města Karviné, člen ČSSD.
Sign Up
close-link
Sign Up
close-link
Sign Up
close-link