PROČ STUDOVAT SošMaP?

O NÁS

Studium na naší střední odborné škole se díky praktických studijních oborů vyznačuje vysokou efektivitou a reálnou šanci na trhu práce. Vědomosti a praxe, kterou student získává během studia může ihned po škole využít v zaměstnání, nebo pro další studium na vysoké, nebo vyšší odborné škole. Snažíme se toto studium nabídnout co nejširší skupině potenciálních studentů, proto na naší škole naleznete denní i dálkové formy studia.

Přijímání pro denní studium se provádí na základě průměrných známek z 8. a 9. ročníku, vykonání jednotné přijímací zkoušky, vykonání školní přijímací zkoušky (tak zvané talentové zkoušky).

Reference

Nejlepší reklamou školy jsou naši spokojení studenti a absolventi, kteří našli své místo na trhu práce.

V případě zájmu

Pro zájemce o studium jsou připraveny informace o přijímacím řízení a v případě dotazů soubor nejčastějších otázek a odpovědí. Zároveň nás můžete po domluvě s ředitelem navštívit a prohlédnout si školu.

Škola na TV POLAR

NAŠE PRIORITY

Naše studenty se snažíme připravit důkladně a co nejkvalitněji na svoje budoucí profesní povolání. Všechny naše studijní obory nabízejí dobrý základ pro vstup na vysokou školu, nebo nástup přímo do zaměstnání. Díky povinné praxi u některých oborů se studenti již za doby studia učí využít svých nabytých vědomostí.

Naši pedagogičtí pracovníci se snaží o co nekvalitnější výuku a individuální přístup ke studentům. Vzniká tím prostor pro rychlejší rozvoj studentů a tím pádem lepší studijní výsledky. Naším cílem není zatížit studenty zbytečnými požadavky, ale dovést je k úspěšnému zakončení studia. Proto máme téměř každý rok stoprocentní úspěšnost u maturitních zkoušek.

Prostředí školy, ale zvlášť vzájemné vztahy budujeme tak, aby byly co nejpříjemnější. Útulné prostory školy nabídnou jak příjemné prostředí v učebnách, tak i pohodlí na chodbě pro budování nových přátelství o přestávkách. O přestávkách lze taky využít automat na nápoje a občerstvení a Wi-Fi připojení. Pro všechny studenty jsou vždy dveře vedení školy otevřené.