PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ - Pro školní rok 2019 / 2020

PRO PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA OBOR PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE NEJPOZDĚJI DO 01.03.2020

NABÍZENÉ OBORY

SOŠMaP Karviná

Název oboru:  Předškolní a mimoškolní pedagogika

Kód oboru:  75-31-M/01

Přijímací zkouška: ANO

Počet plánovaných přijetí: 30

Poznámky: nutno potvrdit přihlášku lékařem

FORMY STUDIA

Denní studium

  • Čtyřleté s maturitou

Dálkové studium

  • Zkrácené s maturitou

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

Kritéria k přijetí ke studiu na SOŠMAP ve školním roce 2020/2021: úspěšně ukončené základní vzdělání (9. ročník), přijatelný prospěch, zájem o studium, zájem o vybraný obor, vykonání státní přijímací zkoušky a úspěšné vykonání školní přijímací zkoušky (tak zvaná talentová zkouška – hra na hudební nástroj nebo zpěv (zájemce si sám vybere – minimálně dvě české písničky), kresba na vylosované téma, četba).
Termín pro přijímací zkoušky – první termín je 14.4.2020, druhý termín je 15.4.2020 – jednotná přijímací zkouška do prvního ročníku.
Tak zvané talentové zkoušky se dělají pouze u oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika.
16.04 .2020 od 8:00 hod. – školní přijímací zkoušky do prvního ročníku (tak zvané talentové zkoušky)

Pozvánky s přesnou hodinou zahájení budou rozesílány poštou doporučeným dopisem

Dny otevřených dveří budou probíhat od měsíce listopadu 2019 do března 2020.
Zastavit se k nám můžete každý den od 8 do 13 hodin.
V případě, že vám něco není jasné, je pro vás připraven soubor nejčastějších otázek a odpovědí, nebo nás kontaktujte.