PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ - Pro školní rok 2022 / 2023

PRO PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA OBOR PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE NEJPOZDĚJI DO 01.03.2022,

NABÍZENÉ OBORY

SOŠMaP Karviná

Název oboru:  Předškolní a mimoškolní pedagogika

Kód oboru:  75-31-M/01

Přijímací zkouška: ANO

Počet plánovaných přijetí: 30

Poznámky: nutno potvrdit přihlášku lékařem

FORMY STUDIA

Denní studium

  • Čtyřleté s maturitou

Dálkové studium

  • Zkrácené s maturitou

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

Kritéria k přijetí ke studiu na SOŠMAP ve školním roce 2022/2023: úspěšně ukončené základní vzdělání (9. ročník), přijatelný prospěch, zájem o studium, zájem o vybraný obor, úspěšné vykonání školní přijímací zkoušky (tak zvaná talentová zkouška – hra na hudební nástroj nebo zpěv (zájemce si sám vybere – minimálně dvě české písničky), kresba na vylosované téma, četba).

Termín pro přijímací zkoušky 

Jednotné přijímací zkoušky ve šk. roce  2021/2022  –  1. řádný termín je 12.04.2022  a 2. řádný termín je 13.04.2022

Školní přijímací zkouška se bude konat ve dnech 19.04. a 20.04.2022 – přesné datum a čas obdrží zájemce dopisem

Tak zvané talentové zkoušky se dělají pouze u oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika.
Datum a čas bude upřesněn co nejdříve  – školní přijímací zkoušky do prvního ročníku (tak zvané talentové zkoušky)

Pozvánky s přesnou hodinou zahájení budou rozesílány poštou doporučeným dopisem

Dny otevřených dveří budou probíhat od měsíce ledna 2022 do března 2022.
Zastavit se k nám můžete každý den od 8 do 13 hodin po telefonické domluvě.
V případě, že vám něco není jasné, je pro vás připraven soubor nejčastějších otázek a odpovědí, nebo nás kontaktujte.