INFORMACE!!!

DNE 30.06.2020 V 9 HODIN SE BUDE STUDENTŮM 1. AŽ 3. ROČNÍKU PŘEDÁVAT VYSVĚDČENÍ!!!

STUDEN TI 1. ROČNÍKU SI PŘINESOU OMLUVNÝ LIST!!!

STUDENTI 2. A 3. ROČNÍKU PŘINESOU POTVRZENÉ SMLOUVY NA JEDNODENNÍ PEDAGOGICKOU PRAXI NA PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK!!!