Organizace školního roku 2017/2018

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou od 5.2. do 11. 2. 2018
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018
Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018