OPRAVNÉ ZKOUŠKY - MATURITY

Ústní maturitní zkoušky  se konají dne 12.09., 13.09., 14.09. a 17.09.2018  v prostorách pobočky Karviná

Dne 12.09.2018 od 12 hodin z předmětů Anglický jazyk, a Pedagogika.

Dne 13.09.2018 od 11 hodin z předmětů Psychologie a Český jazyk

Dne 14.09.2018 od 9 hodin Praktická maturitní zkouška – písemná část

Dne 17.09.2018 od 9 hodin Praktická maturitní zkouška – ústní část