MATURITNÍ ZKOUŠKA

MATURITNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/ 2022

Veškeré informace o státní maturitní zkoušce nalezete na oficiálních stránkách www.novamaturita.cz.

V případě jakýchkoli jiných dotazů kontaktujte zástupce ředitele.  

Státní část MZ jaro 2022

Datum: 02.05.2022
Čas: 08:00 hod.
Předmět: Matematika
Typ zkoušky: Didaktický test
Datum: 03.05.2022
Čas: 08:00 hod.
Předmět: Český jazyk a literatura
Typ zkoušky: Didaktický test
Datum: 05.05.2022
Čas: 08:00 hod.
Předmět: Český jazyk
Typ zkoušky: Písemná práce
Datum: 02.05.2021
Čas: 13:00 hod.
Předmět: Anglický jazyk
Typ zkoušky: Didaktický test
Datum: 06.05.2022
Čas:08:00 hod.
Předmět: Anglický jazyk
Typ zkoušky: Písemná práce
MATEMATIKA
Datum: 02.05.2022
Čas: 08:00 hod.
Předmět: Matematika
Typ zkoušky: Didaktický test
ČESKÝ JAZYK
Datum: 03.05.2022
Čas: 08:00 hod.
Předmět: Český jazyk a literatura
Typ zkoušky: Didaktický test
Datum: 05.05.2022
Čas: 08:00 hod.
Předmět: Český jazyk
Typ zkoušky: Písemná práce
ANGLICKÝ JAZYK
Datum: 02.05.2021
Čas: 13:00 hod.
Předmět: Anglický jazyk
Typ zkoušky: Didaktický test
Datum: 06.05.2022
Čas:08:00 hod.
Předmět: Anglický jazyk
Typ zkoušky: Písemná práce

Školní část MZ jaro 2022

Datum: 09.05.2022
Čas: 08:00 hod.
Předmět: Odborné předměty
Typ zkoušky: Praktická zkouška – písemná část
Datum: 11.05.2022
Čas: 08:00 hod.
Předmět: Odborné předměty
Typ zkoušky: Praktická zkouška – ústní část

od 12.05. do 17.05.2022

Datum: 18.05.2022
Čas: 08:00 hod.
Předměty: Český jazyk, Pedagogika
Typ zkoušky: ústní zkouška

Datum: 19.05.2022
Čas: 08:00 hod.
Předměty: Anglický jazyk, Pedagogika
Typ zkoušky: ústní zkouška

Datum: 20.05.2022
Čas: 08:00 hod.
Předměty: Psychologie
Typ zkoušky: ústní zkouška

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA
Datum: 09.05.2022
Čas: 08:00 hod.
Předmět: Odborné předměty
Typ zkoušky: Praktická zkouška – písemná část
Datum: 11.05.2022
Čas: 08:00 hod.
Předmět: Odborné předměty
Typ zkoušky: Praktická zkouška – ústní část
SVATÝ TÝDEN

od 12.05. do 17.05.2022

ÚSTNÍ ZKOUŠKA
Datum: 18.05.2022
Čas: 08:00 hod.
Předměty: Český jazyk, Pedagogika
Typ zkoušky: ústní zkouška

Datum: 19.05.2022
Čas: 08:00 hod.
Předměty: Anglický jazyk, Pedagogika
Typ zkoušky: ústní zkouška

Datum: 20.05.2022
Čas: 08:00 hod.
Předměty: Psychologie
Typ zkoušky: ústní zkouška