DOTAZY A ODPOVĚDI

Mnoho z vás má spoustu otázek ohledně studia na naší odborné škole. Abychom předešli různým nesrovnalostem, připravili jsme si pro vás sérii nejčastějších dotazů a jejich odpovědí. Pokud by jste však nenašli váš dotaz zde, můžete využít formulář pro jiný dotaz.

FAQ

Jsme soukromá středí odborná škola.

V denním studiu je to 12.400,- Kč, v dálkovém studiu je to 12.900,- Kč

Absolvent se uplatní jako učitel mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatel nebo pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, nebo jako vychovatel ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních, atd.

Jsou to klasické povinné předměty státní maturity a tyto odborné předměty: Pedagogika, Psychologie, Tělesná výchova s metodikou, Výtvarná výchova s metodikou a Hudební výchova s metodikou.
Je na výběr, buď klavír, nebo zobcová flétna.
Ne, není. Ve škole máme dva automaty. Jeden je na teplé nápoje a druhy výdejní na např. bagety, oplatky, pití.
Ano, je. Studenti se mohou o přestávkách a mimo vyučování zdarma připojit k internetu pomocí wifi.
Výuka probíhá od prvního do třetího ročníku v rozsahu 32 hodin týdně a ve čtvrtém ročníku 33 hodin týdně.
Ano, již od prvního ročníku mají naši studenti dvakrát za rok odbornou praxi v rozsahu 14 dnů.

JINÝ DOTAZ?